Fiskebevakare Gikasjön

Våra fiskebevakare för Gikasjön är ambassadörer för fisket och kunniga på olika frågor som kan uppstå. De bevakar att våra fiskeregler efterföljs och verkar för allas trevnad.

 

Thure Kanon : 070 3183981

Felix Fjellström : 076 1395727

Gunnar Edman : 070 3956762

Mikael Fjellström

Mats Fjellström