Om Gikasjön, camping och fiske

Läs gärna denna information från Länsstyrelsen Västerbotten om invasiva främmande arter i vatten: Affisch_akvatiska IAS i norr 2021

Folder _akvatiska IAS i norr 2021

Gikasjön är en fjällsjö genomfluten av Ransarån och ingår i Ångermanälvens vattensystem. Byn Grundfors ligger på sjöns östra strand. Sjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. I Gikasjön vill vi värna om den äkta inhemska fjällrödingen. Det bedrivs endast naturlig fiskevård och inga inplanteringar av främmande arter sker. 

Näträtten har kraftigt begränsats och totalt lekfiskeförbud (även krok) har införts när rödingen går till lek. (Läs mer under ”Fiskekort och regler”)

Bilväg längs med hela sjön gör den mycket lättillgänglig. En naturcamping finns i västra änden av sjön vid Ransaråns utlopp.

På vintern kan isen vara förrädisk då tappning sker från den reglerade Ransarn uppströms. Var försiktig!

Inloppet i Gikasjön bjuder hela sommaren  på ett spännande röding- och öringflugfiske. På sommaren har man bäst chanser till fiskelycka med dragrodd från båt.

Inför sommarsäsongen 2022 har vi förbättrat samfällighetens campingplatser i Fatmomakkeviken med bland annat nytt grus och tagit bort stubbar. Välkomna!